Historie HSPP

Homeopatické studium pro pokročilé HSPP je určeno pro absolventy homeopatických víceletých škol a praktikující homeopaty. HSPP v současném formátu uceleného studia samostatně funguje od roku 2014, předchůdcem bylo v letech 2012-2014 v jiném formátu vedené tzv. Pokračovací studium při Homeopatické akademii. Homeopatické studium pro pokročilé je koncipováno jako dvouleté studium pro homeopaty s předchozím vzděláním v  homeopatii na některé z homeopatických škol. (bez povinnosti uzavření závěrečnou zkouškou)

O studiu

Studium je rozděleno do dvou let po 6 víkendových přednáškách + volitelné akce a exkurze. Z každé přednášky je pořizován audiozáznam a společně s prezentací je pro vlastní použití studentům k dispozici, v případě nepřítomnosti jej lze zakoupit. Studium je konáno prezenční formou, v případě nemožnosti např. z důvodu epidemiologických opatření bude nahrazeno online výukou prostřednictvím aplikace Zoom.

Jednotlivé semináře mají hlavní téma nazvané po nejvíce oslabené orgánové soustavě jako projevu nedostatečnosti nebo nekoordinace vitální síly. V průběhu seminářů jsou vysvětleny typické symptomy potíží, jim příslušející repertorizační rubriky a analýza celkového stavu (vitální síla, úroveň zdraví, míra poškození, prognóza). V rámci tématu jsou následně probrány homeopatické léky s významnou afinitou k daným symptomům, a to jak polychresty, tak užitečné specifické léky – u všech léků je přednášen celostní popis se známými charakteristickými symptomy vhodnými k zapamatování.

Výklad je doplněn kazuistikami s použitím videozáznamu, které dokumentují dosažený účinek a umožňují lépe pochopit zvolený způsob analýzy případu, výběr léku a vedení případu. Důraz je kladen na celostní klasické předepisování, cílem je zlepšit vitalitu a schopnost samoozdravných schopností těla, nicméně jsou probrány i další užitečné postupy jako jsou využití tkáňových solí, izopatie i využití symptomatického předepsání např. při paliaci. U jednotlivých potíží jsou uvedeny možnosti použití autopatické metody a porovnány její výsledky s homeopatickou léčbou. 

Studium tvoří blok samostatných, ale vzájemně se doplňujících, přednášek v každém ročníku.  Všichni studenti navštěvují společně přednášky daného ročníku.

Součástí studia jsou znalosti a dovednosti potřebné pro každodenní práci homeopata – vedení vstupního a kontrolního rozhovoru, vnímání a identifikace významu, intenzity a hierarchie symptomů, techniky repertorizace, různé techniky analýzy a předepisování, nástroje homeopata (literatura, programy ad.), vedení homeopatické praxe, komunikace s klientem, právní postavení homeopatie. Studium podporuje pochopení homeopatické filosofie a její praktické využití při řešení případů, pochopení pravidel pro stanovení vhodného léku, jeho potence a intervalu opakování. Bude probráno sledování vývoje u složitých případů, budou ukázány případy úspěšné homeopatické léčby, ale také případy neúspěšné, které jsou poučné pro vyhnutí se chybám ve vlastní praxi.

Případné další informace o studiu budou předány na úvodní přednášce.

Zakončení studia je možné třemi způsoby:

 1. předáním osvědčení o absolvování minimálně 80 % seminářů (při dosažené docházce, bez zkoušky)
 2. osvědčení o absolvování seminářů a prokázání schopnosti zvládat homeopatickou metodu v praxi – prokáže se zpracováním a obhajobou 5 vlastních případů ukazujícím schopnost vyřešit netriviální potíže klasickou homeopatickou metodou, doba sledování vývoje min. 6 měsíců
 3. složením zkoušky z homeopatické filosofie, materie mediky. Vhodné je spojení bodu 2+3, volitelně doplněné vypracováním a obhajobou absolventské práce na zvolené téma (téma bude zapsáno na závěrečném osvědčení). 

Pokud není dosaženo požadované účasti, může být doplněna v dalších letech, témata přednášek se budou v hlavních rysech opakovat. Nejvýše třetinu přednášek lze započítat při zakoupení audiozáznamu s prezentací a ověřením, že znalosti tématu byly doplněny. Požadovaná účast může být doplněna v průběhu max. celkových 4 let studia (dva dvouleté cykly). Princip opakování přednášek umožňuje přistoupení ke studiu kdykoli, vzhledem k návaznosti témat je výrazně preferována docházka od začátku školního roku. 

Platba

Studenti se mohou rozhodnout pro možnost, která jim více vyhovuje. Platbu ve výši 2000 Kč lze uhradit předem na účet nebo hotově vždy před začátkem každého jednotlivého kurzu.

 

Proč studovat HSPP? 

 • HSPP je příležitost získat kvalitní informace odpovídající mnoha letům studia 
 • Výhodou jsou znalosti a zkušenosti přednášejících, schopnost vysvětlovat
 • V ceně přednášky jsou použité prezentace a audiozáznam (určeno výhradně pro osobní potřebu studenta)
 • Studenti nejsou nuceni vynakládat značné částky za celá období předem
 • Příjemné prostředí kurzů v přednáškové místnosti školy v Podskalské ulici
 • Pohodová pracovní atmosféra, lidé, možnost se na cokoli zeptat
 • Vysokoškolské vzdělání vyučujících umožňuje udržet vysokou úroveň přednášek
 • Přednášející čerpají znalosti u nejzkušenějších světových homeopatů

 

Program studia - hlavní témata 

V homeopatii chápeme nemoc jako narušení vitální síly, jejíž oslabená schopnost udržovat organismus ve zdravé harmonii se projevuje na jednotlivých úrovních vždy od dispozičně nejslabšího místa organismu. Jednotlivé semináře mají v názvu jako hlavní téma vždy určitou oblast, témata na sebe logicky navazují a doplňují se. Při výkladu je preferována klasická homeopatie s celostním přístupem. Homeopatická metoda a symptomy přednášených homeopatických léků jsou prezentovány ve vztahu k probíranému tématu i celostně. 

Cílem studia je praktické pochopení homeopatické filosofie a její převedení do schopnosti správně interpretovat symptomy, analyzovat a řešit reálné případy. Součástí každé přednášky je tedy kromě hlavního tématu cvičení v teorii a diferenciální diagnóze léků v rozsahu cca ¼ přednášky. V každém kurzu jsou nedílnou součástí praktická cvičení.

V tématech prvního ročníku se věnujeme oslabení vitální síly, která se projeví jako potíže s řízením/regulací vnitřního prostředí (fyziologicky především trávící systém, ledvinový a urogenitální systém, játra a žlučník, dýchací systém, hormonální systém, opěrný systém). V druhém ročníku se věnujeme tématům, kdy dojde k překročení schopnosti samoregulačních mechanismů zvládat a kompenzovat potíže, což se projeví kumulaci změn na fyzické nebo psychické úrovni  (kardiovaskulární potíže, neurologické potíže, psychické potíže, onkologické, řešení postvakcinačních nebo jinými toxickými vlivy způsobených stavů).

Při výkladu typických stavů a jim odpovídajících homeopatických léků je respektována realita, že klienti dochází k alopatickým lékařům, využívají diagnostických a léčebných postupů podle pravidel vědy (konvenční medicína dle zákona o zdravotních službách) a užívají alopatické léky. V naprosté většině případů tedy homeopatie působí jako komplementární postup u chronických stavů působící na energetickou, spirituální a vitální sféru, jejichž zlepšený stav vede k návratu zdraví. 

 

1)      Játra a žlučník – zřejmě nejzatíženější orgány současné doby. Důvodem jsou nadměrné množství stresu a životního stylu spojené s nadbytkem a (ne)kvalitou jídla a chemie, léčiv. Předráždění nebo oslabení těchto orgánů vede k mnoha výkyvům zdraví, jak na fyzické, tak na mentální úrovni.  Mají vliv na udržování krevního tlaku. Typická postižení jater jsou mononukleóza, hepatitida, cirhóza jater, u žlučníku zánět, žlučníková kolika, žlučové kameny. Kvalita činnosti jater ovlivňuje hladinu cholesterolu v těle. Význam jater je jako chemické továrny organismu – metabolismus živin, čištění těla a krve od odpadních látek, tvorba tělesného tepla. Vliv na tepelný komfort organismu – studené ruce a nohy. Nesprávná činnost se může přenést na další orgány ve formě potíží jako pankreatitida, diabetes apod. Vliv stresu na činnost jater a u osob s potížemi jater naopak zvýšené prožívání zátěžových situací někdy označovaných jako typ cholerik, melancholik ad. Zažívací potíže ovlivněné produkcí žluči – průjmy, zácpa, plynatost.

Výklad homeopatických léků: Chelidonium, Lycopodium, Nux Vomica, Kalium carbonicum, Leptandra, China, Phosphor, Chionanthus, Dioscorea, Taraxacum, Magnesia carbonica, Magnesia muriatika, Camphor, Ceanothus, Ptelea, Carduus m., Cholesterinum.

 

2)      Gastrointestinální trakt – ústa, hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník. Změny na sliznicích GIT.  Pálení žáhy, žaludeční vředy, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida. Celiakie. Hemoroidy. Pruritus. Prekancerózní stavy GIT. Léčba zácpy, průjmu, nadýmání. Vliv potíží GIT na celkový stav organismu, zejména potíže s vylučováním odpadních látek, navazující další potíže. Pankreas – pankreatitida, vliv na zažívání, homeopatický přístup k diabetu.

Výklad homeopatických léků: Sulphur, Sulphuricum acidum, Natrum sulphuricum, Colocynthis, Mercurius, Mercurius corosivus, Bryonia, Aethusa, Podophyllum, Croton, Gambogia, Aloe, Rathania, Muriaticum acidum, Hydrastis

 

3)      Ledvinové vylučování – potíže související s činností ledvin a močového měchýře. Záněty ledvin, záněty močového měchýře a močových cest. Ledvinové kameny, ledvinová kolika. Poruchy spojené s poruchou ledvinového vylučování – dnavá artritida, poruchy acidobazické rovnováhy. Vliv na krevní tlak – hypertenze, hypotenze, význam funkce nadledvinek na krevní tlak. Vylučování vody z těla, otoky nohou a orgánů. Poruchy močení u dětí i dospělých. Zbytnělá prostata.

Výklad homeopatických léků: Benzoicum acidum, Colchicum, Sarsaparilla, Terebinthina, Natrum muriatikum, Arsenicum album, Serum anguillae, Equisetum, Berberis, Solidago, Thlaspi bursa, Pareira, Chimaphilla, Ocimum canum, Phosphoricum acidum

 

4)     Homeopatický přístup k stavům souvisejícími s potížemi endokrinního systému – poruchy hormonální rovnováhy, které jsou následkem oslabené vitální síly v kombinaci s životním stylem nebo intoxikací, často příčinou dalších fyzických, emocionálních nebo mentálních potíží. Štítná žláza a příštítná tělíska. Žlázy uložené v mozku (hypothalamus, hypofýza, epifýza) – vliv na psychiku, spánkový rytmus, fungování nervové soustavy. Thymus. Nadledvinky – kortisol, adrenalin a potíže související se stresem. Potíže související s hyperfunkcí nebo hypofunkcí jednotlivých žláz, možnosti homeopatické léčby jednotlivých stavů. Celostní předepisování vs. symptomatické užití potencovaných hormonů, sarkod apod.

Potíže orgánů pohlavního ústrojí - potíže týkající se dělohy, vaječníků, prostaty, varlat, vnějších pohlavních orgánů - poruchy funkce nebo struktury tkání. Potíže s menstruací, přechodem, myomy, cystami, vaginitida, potíže s erekcí, ejakulací a mnoho dalších stavů.  

Výklad homeopatických léků: Iodum, Kalium iodatum, Spongie, Thyroidinum, Dopamin, Calcarea carbonica, Calcarea iodata, Sepie, Murex, Bromum, Thyroidinum, Phytolacca, Sabina, Thlaspi bursa, Ustilago, Cimicifuga, Helonias, Kreosotum, Fraxinus, Clematis, Caladium, Rhododendron, Sabal serrulata, Populus.

Diskuze o potencovaných hormonech a sarkodách (ACTH, cortizon, adrenalin, dopamin, pituitrinum...)

   

5)      Plíce, dýchací systém a alergie – chronický a akutní kašel, obtížné dýchání, záněty průdušek a plic. Astma. Plicní edém. Laryngitida, záněty HCD. Závažné potíže typu CHOPN, emfyzém, sarkoidóza plic, cystická fibróza. Následky nedokysličení organismu při nedostatku pohybu nebo dýchacích potížích. Alergické potíže - sezónní pylové, potravinové, přecitlivělé reakce organismu na další vlivy vč.alopatických a homeopatických léků.  

Výklad homeopatických léků: Antimonium tartaricum, Ammonium carbonicum, Ipeca, Kalium bichromicum, Drosera, Dulcamara, Lobelia, Blatta, Silicea, Aralia, Pothos foetidus, Bacillinum, Tuberkulinum, Moschus, Coccus cacti, Corallium rubrum, Sticta, Stannum, Allium cepa, Euphrasia, Sabadilla, Sambucus ad.

 

6)      Kosterní a svalová soustava – homeopatická podpora zlepšení akutních a chronických změn kostí a vazivové tkáně. Zlomeniny, růstové bolesti, poruchy vývoje kostí. Růst zubů u dětí. Osteoporóza. Bolesti zad, vyhřeznutí ploténky. Kostní výrůstky – osteofyty, patní ostruha. Bechtěrevova choroba. Artróza, revmatoidní artritida. Revmatická onemocnění svalů.  

Výklad homeopatických léků: Calcarea phosphorica, Rhus, Ruta, Arnika, Ledum, Rhododendron, Gnaphalium, Guiacum, Tellurium, Aesculus, Ammonium muriatikum, Lachnantes, Salicylicum acidum, Formica rufa, Symphytum, Hekla lava

Kožní potíže – Kožní potíže mohou být akutní nebo chronické a projevovat se mnoha formami. Někdy jsou kožní potíže a jejich intenzita středem zájmu homeopata, častěji je i přes stesky klientů ponecháváme v hierarchii symptomů na nižších místech důležitosti a předepisujeme na celkový stav podle hierarchie a intenzity symptomů v případu.  

Kromě polychrestů se seznámíme s léky jako Myristica, Cistus, Calcarea sulphurica, Psorinum, Capsicum, Hydrocotyle, Mezereum, Petroleum, Graphites, Anatherum, Urtica urens, Anthracinum, Skookum Chuck aqua

 

 

7)      Kardiovaskulární potíže – homeopatický přístup a podpora klientů s potížemi srdce a krevního řečiště, zpravidla zaléčenými klasickými léky nebo po následcích akutních stavů. Srdeční arytmie, poruchy tepu, krevního tlaku. Srdeční otoky. Ischemická choroba srdeční, angina pectoris, následky infarktu myokardu. Poruchy prokrvení mozku, mozkový iktus – dispozice k těmto potížím. Potíže krevního řečiště – záněty žil, trombóza, embolie, bércový vřed, křečové žíly, Raynaudova choroba. Ateroskleróza. Anemie.

Výklad homeopatických léků: Crataegus, Allium sativum, Lycopus, Rauwolfia, Strophantus, Ephedra, Apocyanum, Digitalis, Cactus, Lachesis, Adonis, Convallaria, Naja, Crotalus, Amylenum nitrosum. 

Miasmata - rozdělení, charakteristika, význam pro výběr léku vzhledem k dynamice potíží. Využití miasmat v homeopatické praxi, zdroje pro správné určení dominantního miasmatu.

 

8)     Potíže nervové soustavy - "epidemie" současné doby jako následek chronické intoxikace, chronických infekcí a přetížení nadmírou vjemů - Tiky, záškuby, Tourettův syndrom. Epilepsie, Westův syndrom. Roztroušená skleróza. Stařecká demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba. Paralýza, ochrnutí. Obrna lícního nervu. Borelióza. Následky úrazů hlavy nebo mozkové mrtvice.  

Výklad užití homeopatických léků Causticum, Gelsemium, Agaricus, Alumina, Argentum nitricum, Argentum metallicum, Conium, Cicuta, Curare, Lathyrus, Mygale, Plumbum, Physostigma, Picricum acidum, Sanicula aqua, Cocculus, Tarentula, Helleborus, Zincum, 

 

9)    Potíže dětského věku - řešení nezávažných akutních i chronických potíží typických pro dětský věk a jak k nim homeopaticky přistupovat. Úzkosti, strachy, potíže s vývojem, potíže se spánkem, noční pomočování. Chronické poruchy chování nebo vnímání – ADD, ADHD, autismus. Aspergerův syndrom. Hyperaktivita, poruchy soustředění.

Výklad homeopatických léků: Pulsatilla, Ferrum phosphoricum, Phosphoricum acidum, Baptisia, Aconitum, Belladona, Stramonium, Antimonium crudum, Cuprum, Jaborandi Pilocarpus, Chamomilla, Cina, Arum, Ipeca, Hepar sulphur, Pyrogenium, Baryta carbonica, Thuja

Očkování a postvakcinační syndrom – řešení následků očkování potencovanými vakcínami, vhodným homeopatickým lékem, autopatií. Postupy k eliminaci následků očkování, prevence. Obecné užití homeopaticky potencovaných toxických látek nebo léků u různých potíží - tautopatie.

Homeopatický přístup k řešení neplodnosti, pomoci v těhotenství, průběhu porodu a poporodních situacích.  Neplodnost, její důvody a homeopatická či autopatická léčba. Jednotlivé fáze těhotenství, řešení potíží v průběhu těhotenství (nevolnosti, bolesti děložních vazů, křečové žíly, močové cesty, hemoroidy, bolesti v kříži, edémy, preeklampsie ad.), příprava na porod a kojení, situace přenášení. Homeopatická pomoc v jednotlivých fázích průběhu porodu, v době poporodní a šestinedělí. Kojení a potíže matky i dítěte při kojení. Potíže novorozenců jako je novorozenecká žloutenka, acetonemie, opruzeniny, nadýmání, koliky, kvasinková infekce a další. Přednáška je vedena s respektem k tomu, že celé těhotenství a porod vede osoba v této oblasti znalá a zkušená (porodník, dula), v mnoha případech může být třeba odborného postupu, homeopatie je zde komplementární postup.

Probírané léky (celostně, nejenom u porodu) jsou Agnus, Aletris, Caulophyllum, Trillium pendulum, Viburnum, Placenta, Lac humanum, Borax, Natrum carbonicum, Pulsatilla, Ricinus, Sanicula aqua, Cypripedium, Jalapa. Použití potencovaných hormonů jako oxytocin, progesteron, folliculinum, prolactin apod.

 

10)      Psychické potíže – hluboké potlačení vitální síly projevující se jako deprese, úzkostné stavy, mentální anorexie, bulimie, schizofrenie, bipolární porucha, paranoia. Pochopení vývoje potíží, etiologické důvody vzniku nemoci – předepsání se zohledněním etiologie. Psychické potíže jako následek emočního traumatu, násilí, ztráty blízké osoby, majetku apod. Práce s hypochondrickými nebo přecitlivělými klienty. Práce s případy pod silnou alopatickou léčbou. Vliv chronického stresu na zdraví.  

Výklad homeopatických léků Hyoscyamus, Opium, Cannabis, Lac caninum, Ignatia, Aurum, Staphysagria, Veratrum album, Anacardium, Medorrhinum, Lilium tigrinum ad.

 

11)      Onkologické potíže – rakovina jako vrcholek pyramidy potlačení jednotlivých úrovní bytí, spirituální, emocionální a energetické, prevence vzniku rakoviny zlepšením vitality a schopnosti samoozdravných procesů. Homeopatický přístup k rakovině – Ramakrishnanova metoda, další homeopatické postupy, využití autopatie.  Postupy zmírňující nežádoucí účinky při probíhající chemoterapii nebo ozařování. Paliace, léčba bolesti, terminální stadium. Komunikace s klientem a příbuznými. Přehled dalších alternativních terapií a podpůrných prostředků v této oblasti.  

Výklad homeopatických léků Carcinosinum, Scirrhinum, Carbo veg., Aurum arsenicosum, Sanguinaria, Cadmium sulphuricum, Radium bromatum, X-ray, Bismuthum, Sol, Aurum muriaticum natronatum, Nitricum acidum, Scrophularia nodosa, Condurango, Alfalfa a mnoho orgánově specifických léků 

 

12) Závislosti.  Závislosti a jejich řešení je v homeopatii opomíjené téma. Co je vnitřním důvodem vzniku nutkavého chování, kdy se při výběru léku zaměřujeme na tuto příčinu celostním předepsáním a kdy je nutné nejdříve preferovat paliaci s cílem oslabit návyky spojené se závislostí? Lze podpořit homeopatii a autopatii prostředky  v podobě bylinných tinktur? Mluvit budeme nejenom o závislostech na alkoholu, drogách, tabáku, ale také o současných tématech jako je nomofobie (závislost na mobilu), na sociálních sítch (netolismus), gamblerství, hraní počítačových her. Okrajově si připomeneme už dříve probrané téma potravinových závislostí (anorexie, bulimie, patologické formy "zdravého" životního stylu). 

Léky: Avena sativa, Coffea, Coca, Morphinum, Carboneum sulphuricum, Cannabis indica, Opium, Tabacum, Passiflora. Příprava homeopatika ze záření elektromagnetických zařízení. Lék Mobile phone.  

 Potíže očí - homeopatická léčba očních potíží jako je nystagmus, astigmatismus, zelený zákal (glaukom), šedý zákal (katarakta), záněty a poškození sítnice a rohovky. Úrazy a bolesti očí. Léky: Jaborandi, Comocladia, Physostigma a další. 

 Potíže vyššího věku. Nespavost. Potíže uší - specifické situace stáří - inkontinence, závratě, pohybové potíže, proleženiny. Paliace bolesti, snížení utrpení v terminálních stavech. Podpora paměti.

Chininum sulphuricum, Natrum salicylum, Salicylicum acidum, Thiosinaminum, Sinapsis alba/nigra, Oleander, Saw palmetto, Aloe, Nux moschata, Bacopa, Gotu kola, Absinthum, Ambra, Conium

 Potíže zubů - Magneziové soli, Hekla lava, Pyrogenium, Silicea, Spigelia. Akutní léky. 

 

 

Bonusové téma časově nezařazené: Historie homeopatie se zaměřením na výrobu a  způsoby přípravy homeopatických léků, praktická příprava homeopatického léku triturací a ředěním. Informace o Boenninghausenovu repertoriu Therapeutic Pocket Book, polaritní analýza a její možnosti.


Kontakt

Ing. Jan Matyáš
+420 777 664 654
86567390